Điều Khoản Sử Dụng Danangaz.com

Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng hay còn được gọi là điều kiện dịch vụ. Đây là một tài liệu quy định về các quy tắc, điều kiện và cam kết mà người sử dụng phải đồng ý và tuân thủ khi truy cập và sử dụng một trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ trực tuyến nào đó. Điều khoản sử dụng giúp xác định mối quan hệ pháp lý giữa người sử dụng và chủ sở hữu hoặc quản trị trang web.

Mọi điều khoản sử dụng khi được đưa ra sẽ có thể thay đổi hoặc điều chỉnh vào bất cứ lúc nào phụ thuộc vào đội ngũ quản trị website Danangaz.com. Trong các trường hợp không tuân thủ theo các điều khoản hoặc không đồng ý với sự thay đổi, người sử dụng phải ngay lập tức dừng việc sử dụng dịch vụ tại trang web.

Điều Khoản Sử Dụng – Quy Định Về Liên Kết Ngoài

Tại một số trang của Danangaz.com đều có các đường dẫn hoặc liên kết ra ngoài đến các trang web khác. Mọi nội dung và các vấn đề phát sinh sau khi kết nối đến trang web khác đấy đều không chịu sự kiểm soát của chúng tôi. Mục đích duy nhất của các liên kết là cung cấp thêm các thông tin hỗ trợ thuận tiện hơn. Người sử dụng phải chịu mọi trách nhiệm cho các vấn đề và rủi ro của bản thân sau khi rời khỏi trang web đang sử dụng.

Người sử dụng không được sao chép hay tải lên một phần hoặc nhiều phần của trang web lên các trang web khác. Không được đặt các liên kết đến trang web bằng các từ khóa spam hoặc các ngôn từ tạo các ấn tượng không hay cho người sử dụng. Đặc biệt, người sử dụng không được sử dụng các hình ảnh, thông tin hoặc thiết kế nào có dấu hiệu vi phạm bản bản quyền để đặt liên kết đến trang web. 

Điều Khoản Sử Dụng – Quy Định Về Sở Hữu Trí Tuệ 

Mọi nội dung được cung cấp và xuất bản tại trang web đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Người sử dụng không được phép thực hiện các hành động như: sao chép, chỉnh sửa, đăng tải và tái xuất bản các nội dung này dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi có quyền báo cáo các hành vi xâm phạm Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, người sử dụng không được phép sử dụng nhận diện thương hiệu của trang web đã đăng ký và logo của trang web dưới mọi hình thức mà chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu. Nếu có phát hiện nội dung trên trang web bị sử dụng trái phép, có dấu hiệu vi phạm Bản quyền hoặc Quyền sở hữu trí tuệ, xin vui lòng báo ngay cho chủ sở hữu hoặc nhà quản trị trang web để kịp thời xử lý vấn đề.

Điều Khoản Sử Dụng – Quy định về xử lý khi phát hiện vi phạm bản quyền

Những nội dung khi được khiếu nại vi phạm bản quyền sẽ được xóa bỏ và khóa quyền truy cập như: văn bản, hình ảnh, video, ý tưởng,.. mà chủ sở hữu bản quyền yêu cầu. Các vấn đề về phát hiện sản phẩm bị vi phạm bản quyền sẽ được thông báo cho bên vi phạm để được xử lý. Trong một khoảng thời gian quy định nếu không nhận được phản phản hồi hoặc hồi đáp, Danangaz.com sẽ áp dụng các biện pháp mạnh để xử lý và bảo vệ bản quyền các sản phẩm của mình. Khi có khiếu nại chính thức về vi phạm bản quyền, trang web sẽ hỗ trợ chủ sở hữu nội dung xử lý các yêu cầu theo đúng pháp luật. 

Thông báo khi phát hiện vi phạm bản quyền sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về cách xử lý, bao gồm việc gỡ bỏ các nội dung vi phạm bản quyền để giải quyết vấn đề. Chủ sở hữu sẽ áp dụng các quy định của luật sở hữu trí tuệ, luật dân sự và các quy định liên quan khác để bảo vệ bản quyền cho tác phẩm của mình. 

Quy định về miễn trừ trách nhiệm

Người sử dụng đồng ý rằng việc sử dụng các nội dung, thông tin, sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp tại trang web sẽ tự chịu trách nhiệm với bất kỳ vấn đề hay rủi ro phát sinh nào. Chúng tôi đảm bảo người sử dụng có thể truy cập trang web không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng. Vấn đề này sẽ không bị ràng buộc bởi một quy định pháp lý nào. Đồng thời chúng tôi không phải chịu trách nhiệm về các rủi ro và vấn đề phát sinh khi sử dụng thông tin trên trang web.

Trong bất kỳ mọi tình huống hay trường nào, chủ sở hữu và quản trị trang web là người chịu trách nhiệm xuất bản, đăng tải và chia sẻ các nội dung trên trang web sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ vấn đề phát sinh. Các trường hợp thiệt hại, tổn thất, các sự việc trực tiếp, gián tiếp, vô tình hay cố ý nảy sinh từ các thông tin trên trang web được cung cấp đều không chịu trách nhiệm.

Quyền miễn trừ trách nhiệm trong điều khoản này áp dụng cho tất cả những thiệt hại hay những tổn thất xảy ra trong các trường hợp bất khả kháng. Ví dụ như: khả năng hoạt động, lỗi kỹ thuật, bị gián đoạn đường truyền, lỗi các phần mềm và phần cứng, bị virus, mất cắp hay xâm nhập trái phép hoặc trong bất kỳ tình huống bất khả kháng nào

Mọi thắc mắc xin liên hệ: